Information om erektil dysfunktion

Matilda Lundblad, Specialistläkare i allmänmedicin

Har du svårt att få stånd?

Våra läkare hjälper dig inom 30 minuter.

Vad är erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är det medinska ordet på potensproblem. Det innebär att det är svårt att få eller behålla en erektion som är tillräckligt hård för att kunna genomföra ett samlag. Problemen kan variera från lätta problem, som att penis blir hård men inte stenhård, till att det aldrig går att ha samlag. Ibland kommer inte erektionen som den brukar, det är inget att vara orolig över. Det är också helt normalt att variera mellan att vara hårdare och mjukare under en och samma akt, så länge det på det stora hela fungerar.

Svårt att bli hård eller tillräckligt hård

Erektil dysfunktion är ett medicinskt tillstånd som innebär återkommande problem med att få erektion, eller behålla en erektion tillräckligt länge för att ha sex. Det är ett vanligt problem som drabbar många män, och ökar med ökande ålder. Statistiken för hur vanligt det är varierar lite. En del experter hänvisar till studier som anger att ungefär hälften av alla män över 40 år har olika grader av erektil dysfunktion. Ett annat sätt att beskriva problemen är att fokusera på måttliga till svåra problem, vilket drabbar mellan 5 och 20 procent av alla män (5 procent i 40 årsåldern, 10 procent i 50-årsåldern, 20 procent i åldern 65+). Trots att problemen är mycket vanliga är det få som söker hjälp.

Friluftsman

Frågor och skalor för att bedöma erektionsproblem

Det kan vara svårt att veta hur man ska beskriva sina erektionsproblem. Inom vården används ibland frågeformulär för att underlätta bedömningen. Här nedan är ett exempel. För varje fråga väljs en siffra 1-5. Högre siffra innebär större problem.

  1. Hur uppskattar du din egen tilltro till att få och kunna behålla en erektion? (1 är mycket svag eller ingen alls, och 5 är mycket stark)
  2. Hur ofta efter sexuell stimulering har din erektion blivit tillräckligt styv för att kunna tränga in i din partner? (1 är nästan aldrig eller aldrig, och 5 är nästan alltid eller alltid)
  3. Hur ofta har du, under samlag, kunnat behålla en erektion sedan du trängt in i din partner? (1 är nästan aldrig eller aldrig, och 5 är nästan alltid eller alltid)
  4. Hur svårt hade du att behålla erektionen ända till slutet av samlaget? (1 är mycket stora svårigheter, och 5 är inga svårigheter)
  5. När du försökt genomföra ett samlag, hur ofta har du upplevt dem som tillfredsställande? (1 är nästan aldrig eller aldrig, och 5 är nästan alltid eller alltid) Ett annat sätt att beskriva problemen är att använda en hårdhetsskala, där personen beskriver sin erektion utifrån en skala från 1 till 4. Skalan används också som ett verktyg för att följa upp effekten av behandling:
  6. Penis blir större men inte hård
  7. Penis blir hård, men inte tillräckligt hård för penetration
  8. Penis blir tillräckligt hård för penetration, men inte helt styv
  9. Penis blir fullständigt hård och styv

Har du svårt att få stånd?

Våra läkare hjälper dig inom 30 minuter.